4/6/2018
 
18/19 Summer Course Time Table

大考完左,休息幾個禮拜後可以開始為新學期作打算。早啲報名可享有更多優惠!

所有summer course 喺七月十四號或之前報名均可享有$100 學費優惠。可以同二人同行優惠一齊享用。詳情請與職員查詢!

 

其他最新消息